Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
               


1 Generelt.

Salgsbetingelsene (godkjennes ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på IKT-Nordic.no.

Selger er: IKT-Nordic AS.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt.
For å utføre kjøp på IKT-Nordic.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. 
Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Der er lovlig å få en foresatt til å gjøre handelen for deg.
Vi leverer i utgangspunktet kun til Fastlands-Norge.
IKT-Nordic.no tar betalt for varer med mva.
Alle varer levert kan benyttes i Norge.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.
Dersom du kontakter IKT-nordic.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss. Informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2.Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av den, dersom den avviker fra det vi har tilbudt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte ikke samsvarer med tilbud gitt av oss, f.eks. ved antallsbegrensninger ol. 

Forbrukere har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.
IKT-Nordic er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se ytterligere prisvilkår i punkt 3. Priser. Varene er ikke reserverte før utsjekk og betaling i kassen er foretatt. Det kan forekomme at en vare blir utsolgt selv om den er sjekket ut i shoppen da det kan være andre kjøpere har bestilt varen og at lagerstatusen ikke har rukket å oppdatere seg.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Vi vil sende en ordrebekreftelse til oppgitt e-post når bestillingen er foretatt. Selger skal gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt.
 
3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil framkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
Vi tar også forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i nettbutikken, markedsføring eller lignende kan føre til at IKT-Nordic.no ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Ved åpenbare prisfeil i de tilfeller prisen ikke er oppgitt som et rabatert pristilbud kan dette skyldes utenforstående feil som ikke kan skyldes IKT-Nordic. I slike tilfeller forbeholder vi oss også retten til å tilbakekalle eller annullere ordre. 
 
4 Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom våre til enhver tid gjeldende betalingsmetoder som bank- eller kredittkort, med faktura, Vipps eller kjøpsfinansiering.
Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen.
Ved valg av faktura fra IKT-Nordic vil det bli gjort en kredittsjekk og gjenpartsbrev sendes dermed elektronisk eller per post. Dersom kreditten innvilges vil faktura sendes per e-post når varene sendes fra oss. Fakturaen har 10 dagers betalingsfrist og ved manglende betaling tilkommer det et purregebyr kr 35 samt forsinkelsesrenter på 8%. Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel og kravet oversendes inkasso etter enhver tid gjeldende bestemmelser.
Ved bruk av kort eller Vipps vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling (ved fullføring av utsjekk i vår nettbutikk). Kortet vil først bli belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 280 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på IKT-Nordic.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Dersom leveringen blir forsinket har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). IKT-Nordic har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig. Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra oss. 
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Varen må sendes i retur til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.
Ta kontakt med oss snarest og informer om at du ønsker å benytte angreretten.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.
Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 
Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.
Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg. Returfrakt til IKT-Nordic belastes alltid kunde.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldnede vilkår. 
Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:
CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Kunden får tydelig beskjed om at angreretten ikke gjelder.
Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre sider.

7 Forsinkelse av leveransen
Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.
Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.
8 Reklamasjon og garanti
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig til post@ik-nordic.no
Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:
  1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.
Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.
Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.
Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du da tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.
9 Retningslinjer for personvern
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.
 
10 Innrapportering av kringkastingsavgift.
Ved salg av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK.

11 Salgspant
IKT-Nordic har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

12 Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos oss, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Komplett.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side». Endringer i navn må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.

13 Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

14. Erstatningsansvar
Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.
 
15 Endringer i vilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
16 Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel eller innskrenkning på tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17 Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på IKT-Nordic.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.
Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.
Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo
https://www.forbrukerradet.no/
ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen og gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO
22.10.2021