Tom handlekurv

Finansiering og Leie

Forsiden Finansiering og Leie
    

Med en leieavtale vil man umiddelbart kunne hente ut verdien av løsningen, samtidig med kostnadene (positiv differanse mellom nytteverdi og leiekostnad pr. måned).
 
Når deres organisasjon endrer seg eller når ny teknologi kommer på markedet vil vi tilby dere en justert løsning. Denne løsningen kan da erstatte/supplere eksisterende utstyr og leieavtalen kan fortsette med forandringer enten i pris eller i lengde.
 
Leier dere av IKT-Nordic kan finansielle konsekvenser ved å bytte teknologi unngås, og dere slipper å ta tap mot bokførte verdier. Krav fra brukere om å bytte utstyr kan innfris selv om det “ikke er budsjettert i år”.
 
Markedets krav til de fleste organisasjoner skifter stadig raskere, samtidig som teknologiutviklingen er både spennende og delvis uforutsigbar. Med en leieavtale vil de økonomiske konsekvensene av dette reduseres sterkt. IKT-Nordic ønsker å være deres partner i utviklingen for å sørge for riktig løsning til rett tid for deres organisasjon, uten at dette skal få store økonomiske konsekvenser.
 
Fordelene med å leie:
 
  • Leie av IKT-utstyr gjør at bedriften lettere vil kunne beholde sin konkurransekraft ved å benytte den beste teknologien i sin virksomhet.
  • Kostnadene er forutsigbare, slik at budsjettering og regnskapsførsel blir enklere.
  • Leie vil frigjøre kapital som i stedet kan brukes til bedriftens kjernevirksomhet.
  • I tillegg til selve utstyret kan avtalen også omfatte programvare, kabling, installasjon og opplæring.
  • Leieavtalen kan også omfatte forsikring mot brann-, vann-, innbrudd og tyveri-skade, samt EDB- og montasjeforsikring.Oppdatert 22/10-2021